top of page
naslovna park.jpg

Långed Park Project

Dals Långed är en plats präglad av kreativitet och framåtanda. 

 

Sommaren 2018 startade Långed Park projektet, ett unikt parkprojektet i anslutning till gästhamnen. Dess inriktning är förnyelse av samhällslivet, sociala innovationer och integration av nykomlingar i samhället. Projektets syfte är att skapa ett nytt offentligt utrymme med bastu, utekök, sittplatser och växtlighet. En mötesplats där människor i olika åldrar, olika kulturell bakgrund och olika intressen kan lära känna varandra. En plats där livskvaliteten höjs. Processen för att skapa detta utrymme sker genom deltagande design, vilket innebär att invånarna i Dals Långed har erbjudits att deltaga i alla steg i konstruktionsprocessen, från den allra första programformuleringen genom att kommentera de olika förslagen, till den slutgiltiga designlösningen.

 

Under två månader arbetade 14 studenter inom framförallt landskapsarkitektur från University of Washington, Seattle och 6-7 studenter från HDK/Steneby med att rita, konstruera och även praktiskt bygga  en bastu, ett utekök och en utsiktsterrass. Arbetet leddes av professor Daniel Winterbottom, University of Washington och Luka Jelusic, HDK/Steneby. Medverkade gjorde även ett antal lärare på HDK/Steneby. Möten hölls med intresserad allmänhet och den slutgiltiga utformningen av bygget är en produkt av synpunkter från Dals Långeds invånare och idéer från studenterna. Under själva bygget deltog ett flertal Långedsbor med praktiska insatser. Som ett integrationsprojekt tillagades maten till byggteamet av tre syriska flyktingar på Kafé Schuckert med Putte Thomas, som handledare. I augusti invigdes anläggningen av bl a kommunalrådet Per Eriksson inför en stor publik. Handläggarna på Bengtsfors kommuns planeringsavdelning har varit synnerligen behjälpliga och stödet från kommunledningen har varit starkt. Projektet är unikt för landet och har uppmärksammats i facktidsskrifter för både arkitektur och utemiljöer. Metoden med deltagande design är i stort sett oprövad i Sverige, men förhoppningen är att detta sätt att inkludera lokalbefolkning i utformning av sin miljö i samarbete med ett universitet ska få spridning till andra kommuner.

 

Sommaren 2019 fortsatte projektet nu under 4 veckor även denna gång med studenter från Washington University, Seattle och HDK/Steneby under ledning av professor Daniel Winterbottom och Luka Jelusic och med inriktning att  utveckla det som påbörjades förra sommaren genom deltagande design med ortsbor och andra intresserade. Workshops med barn från förskoleklasser genomfördes för att få deras idéer hur platsen kunde bli mer intressant för dem. Det resulterade bland annat i en spännande klättringsled nedför sluttningen, en pergola/paviljong för utomhusliv och en ny grillplats med bord och bänkar. Det byggdes även tre flottar för stilla färder på Katrineholmshöljen.

 

Sedan tidigare finns det också ett vindskydd med grill och sittplatser i området.

 

Följande har medverkat till projektfinansiering; Leader, Västra Götalandsregionen, Bengtsfors kommun, HDK/Steneby, University of Washington, Mötesplats Steneby, Barbro Osher Foundation, Arbetsförmedlingen och Dals Långeds Utvecklingsråd.

  • Instagram
LangedPark03_Kajsa Kax.jpg
LangedPark02_Kajsa Kax.jpg
DSC_8231_Martin Gustavsson.jpg
foto: Martin Gustavsson
langedpark01.jpg
Långeds park
bottom of page