top of page
byafest24 dolga.jpg

Dals Långed's Byafest is an annual event where the entire town is activated in various ways. It is by Dals Långed’s residence, for Dals Långed’s residence! During the day, there are various arrangements and activities - and together we make sure to spread the word and the program. It could be anything! Food, theater, flea market, open house, workshop, music, sales and much more. Open to EVERYONE to send in their activity, but remember - what you plan for, you are also responsible for. read more ...

image.php-2.jpeg
Dals Långeds Anslagstavla

När Coop i Mustadfors placerade Instabox i entrén, försvann därmed anslagstavlan. En

anslagstavla fyller en viktig funktion och blev mycket saknad. DLU samverkade därför med

Mötesplats Steneby och Svenska kyrkan för att finansiera en ny, som skulle placeras på

utsidan av butiken. De duktiga hantverkarna i Studio Växt fick uppdraget att designa och

bygga en ny anslagstavla. 31/8 - 2023 kunde en ny anslagstavla med unik design invigas. Det

dröjde inte många timmar förrän den var full med affischer!

Screenshot 2024-05-16 at 14.11.52.png

14-15/7 2023 genomfördes musikfestivalen Kontinent Dalsland i Dals Långed. En unik festival för nutida musik. Invigningen var spektakulär, där ett verk av John Cage framfördes framför Rexcellfabriken med ett antal musiker och närmare 20 A-traktorer med ungdomar, som signalerade på givna tecken. Övriga konsertarenor var Konsthallen, Stenebyskolan och röda magasinet vid stationen. DLU var en viktig samarbetspartner beträffande samordning och logistik, och var på ett tidigt skede med i planeringen av festivalen.

återbruksgalleria_2022-foto-funny-5.JPG

DLU är projektägare av det textila återbrukscentret och därmed arbetsgivare för de

personer som har deltidstjänster i projektet. DLU har två representanter i den samverkansgrupp som bildats, där bl a företagen Wera Tent och Rikstvätt finns med. Under året har hållits 6 möten med samverkansgruppen och under en studieresa till Wargön Innovation och Resteröd Trikå deltog Roger Karlsson som representant för DLU. Återbrukscentrat har under året genomfört ett antal s k innovationssprintar, där man sökt

lösningar på hur man kan återvinna textilier vars ursprungsanvändning inte längre fungerar.

Ett viktigt bidrag i arbetet mot ett mer hållbart samhälle med mindre slöseri och svinn.

Screenshot 2024-05-16 at 18.51.47.png

Arbetet med projektet Hälsans stig i samarbete med ovan nämnda föreningar och Bengtsfors kommun avslutades under året. Slingan är på 6 km och sträcker sig från Långbron och genom samhället till Mustadfors bruk. 19 informationsskyltar om hus och platsers historia har framställts och placerats ut. Projektet har finansierats av Hjärt & Lungfonden.

Invigningen gjordes av Stig Bertilsson 15/10 vid Jenseruds gästhamn.

Screenshot 2024-05-16 at 18.20.41.png
DALSLANDS KULTUR-MECKA

2021 - 2023 DLU trycka upp en turistguide, där Dals Långeds många kulturaktörer presenteras och som även innehåller en karta, som visar var man hittar dem.

Dals Långed – Dalslands kultur-Mecka är broschyrens inte helt anspåkslösa titel. Kajsa Kax

och Biba SJ producerade text och layout till den. Broschyren fanns tillgänglig på bl a ställplatsen för husbilar och vid slussarna.

 

Dessutom trycktes även detta år kartor som visar stigar och vandringsleder i Dals Långeds 

omgivningar. Projektet är ett samarbete mellan DLU, Vikens och Jenseruds byalag, DLIK och 

Bengtsfors kommun. Fritidskontoret ansvarar för upptryckning och inplastning av kartorna, som finns utplacerade och tillgängliga i ett antal brevlådor bl a på ställplatsen för husbilar och i Jenseruds båthamn.

calendar zid copy.jpg
Weekly Art Calendar

In Dals Långed and its area there are many active artists, illustrators and visual creatives. This year we are supporting a Studio Växt initiative of creating a 2022 and 2024 weekly calendar in which 26 local artist will be presented. Each artist gets to cover two weeks of the calendar so every week a different artwork is displayed. We would also like to point out that calendar will be printer on a special Riso printer that produces great art prints. Its colors are nontoxic, ecological and soya based. It is the only one in the region and one out of just a few in whole of Sweden.

je-ahn-1-1200x630_edited.jpg
Community Building

For three years now we are organising and supporting importannt international semimars on building small comunities. (The advantages of floating in the middle of the sea (2019), How to build a monutain (2020) and wild seeds (2021).

LangedPark02_Kajsa Kax.jpg

Dals Långed är en plats präglad av kreativitet och framåtanda. 

 

Sommaren 2018 startade Långed Park projektet, ett unikt parkprojektet i anslutning till gästhamnen. Dess inriktning är förnyelse av samhällslivet, sociala innovationer och integration av nykomlingar i samhället. Projektets syfte är att skapa ett nytt offentligt utrymme med bastu, utekök, sittplatser och växtlighet. En mötesplats där människor i olika åldrar, olika kulturell bakgrund och olika intressen kan lära känna varandra. En plats där livskvaliteten höjs. Processen för att skapa ... läs mer

Foto: Kajsa Kax

sauna2.jpg

Långeds Allmänna Bastu, vackert belägen alldeles vid stranden av Dalslands kanal, togs i bruk på allvar november 2018 och har blivit precis den mötesplats vi hade hoppats på. Varje lördag och även tisdagskvällar träffas en rätt stor grupp Långedsbor och besökare med skiftande ålder, sysselsättning och bakgrund för ett skönt bastubad åtföljt ... läs mer

947.jpg

och Dals Långeds Gästhamn

Sedan ett antal år sköter Dals Långeds Utvecklingsråd gästhamnen och ställplatsen för husbilar. Vi tillhandahåller 8 båtplatser och lika många parkeringsplatser för husbilar. Efter hand har platsen byggts ut med dusch/toalett, flera grillplatser, diskställ, ett vindskydd. ... läs mer

cykla gul group .png

Cykla Gul project started with the opportunity to bring abandoned bikes from Gothenburg to fix and service so they can be reused.  This extends their value and allows to develop a sharing system for the community.

 

Enjoy the area and surroundings of Dals Langed by bike even if you don’t have one ...läs mer

dsc02836bl-900x600.jpg

Med början 2016 genomför Bengtsfors kommun varje år en kulturvecka, där varje ort i kommunen har en dag till förfogande för att presentera ortens kulturliv. Veckan går av stapeln sista veckan i juli. DLU samordnar aktiviteterna i Dals Långed. Ingen  av kommunens orter har ett lika stort utbud som Dals Långed, där besökare senaste året kunde ta del av en Kulturauktion i Dals Långeds Folkets Hus, besöka konstutställningar på Galleri Olika, Steneby Konsthall och Stenebyhallen (Gamla ICA), prova på målning i Rian Baldersnäs, besöka Tisselskogs församlingshem och titta på lokalt hantverk, fika på Kafé 
Schuckert, gå på barnteater i Mustadfors Folkets Hus och mycket annat.

9E2972330198838B6BA31EC8E2D9B43858D55E04
Skateboardramp

En grupp ungdomar hörde våren 2017 av sig till DLU med önskemål om en skateboardramp. Kontakt togs med Bengtsfors kommun som tillstyrkte planerna och godkände att placeringen blev på gräsplanen vid Ängbäcksvägen. I Dals Långed bodde då en f d elev Styrmir Guðmundsson på Stenebyskolan som var från Island, och som hade kunskap om hur man bygger skateboardramper. Han fick uppdraget att konstruera och bygga den, vilket skedde under några sommarveckor. I början av hösten samma år invigdes den, och den blev flitigt utnyttjad.

IMG_4636.jpg
Äta tillsammans

I Dals Långed bor människor från minst 25 länder. Mat är en bärande kulturell faktor för varje människa och med det som utgångspunkt startade en verksamhet på Kafe Schuckert kallad Äta tillsammans. Biba S Jelusic från Slovenien och Hneta Rós Porbjarnardóttir från Island var initiativtagarna. Vid några tillfällen i månaden tillagades mat från ett bestämt land och serverades till alla som ville komma. Det ledde till många mänskliga möten både mellan individer och med andra maträtter och smakupplevelser. Projektet dokumenterades och en tanke var att göra en kokbok med de olika ländernas maträtter. DLU stödde projektet, som efter en tids paus nu tagits upp på nytt.

Martin Gustavsson
Språkcafé

Till Dals Långed har kommit ett ganska stort antal flyktingar från framförallt Syrien. För att underlätta integrationen tog några Långedsbor initiativet att inbjuda till språkcaféer på Kafe Schuckert. DLU hjälpte till vid starten och stöttade idén. Verksamheten kom igång 2016 och blev en fin mötesplats mellan nyanlända och Långedsbor, och där nyanlända fick en möjlighet att få tala svenska. Med tiden minskade intresset, många hade flyttat från Dals Långed och verksamheten har nu upphört.

 

Foto: Martin Gustavsson

20180331_114120_edited.jpg
Påskparad

Påsklördag varje år arrangerar Dals Långeds Utvecklingsråd tillsammans med DLIK en påskparad.  Evenemanget startar vid scenen på gräsmattan framför Handlar´n, där publiken samlas, en tillfällig påskorkester spelar, några ”påskkycklingar” dansar med barnen(mer eller mindre utklädda) och sedan drar hela paraden med orkestern i spetsen upp för backen mot Ekhagsvallen, där DLIK serverar korv med bröd och fika. Där har barnen möjlighet att utbyta påskbrev med varandra. 250 – 300 personer brukar vara närvarande.

fire-343785_960_720.jpg
Valborgsfirandet

Att fira valborg är en lång tradition i Dals Långed. Sedan ca 15 år ansvarar DLU för arrangemanget. 

I många år genomfördes det framför Stenebyskolan, men med början 2019 är magasinet framför biblioteket platsen för firandet. En för tillfället hopsatt valborgskör sjunger de traditionella vårsångerna, Bengtsfors Musikkår medverkar, en talare håller talet till våren, ute på Katrineholmshöljen brinner en vårbrasa på en flotte och ett mycket pampigt fyrverkeri avslutar kvällen. Arrangemanget stöds av Bengtsfors kommun, Dalslands Sparbank, Stenebyskolan, Mustadfors bruk. Valborg är något av en hemvändardag för utflyttade Långedsbor och en publik på flera hundra personer brukar följa evenemanget.

spring cleaning.jpg
Vårstädning

Sista tisdagen i april samlas Långedsborna för att städa upp och plocka skräp i samhället. Aktiviteten är ett samarbete mellan DLU, Vikens och Jenseruds byalag. Det insamlade skräpet körs upp och deponeras i containers som Fremek välvilligt ställer till förfogande. Som avslutning på städkvällen samlas deltagarna för att äta korv med bröd och fika tillsammans. Vartannat år i Mustadfors gästhamn eller i Långbrons gästhamn och där respektive byalag ansvarar för serveringen. 35 – 40 personer brukar deltaga.

Screenshot 2020-02-06 at 10.38.50.png
Julgran

Långt tillbaka i tiden minns Långedsborna att det stod en julgran på Kyrkbacken. En Långedsbo hörde av sig och undrade om DLU kunde hjälpa till att återigen placera en julgran där och bekosta en ljusslinga. Detta ansåg vi vara en god idé, ljusslinga inköptes och Sven-Erik Eriksson i Björke sponsrade med gran ur egen skog. Han sätter med hjälp av P-O Johansson och Karin Holmberg(som kom med idén) varje år upp granen, som sedan nå lyser från förste advent och hela jultiden.

16425.jpg
Fotbollsmål

I hyresfastigheterna i samma område bor många av de nyanlända i Dals Långed. Ett stort intresse både för vuxna och barnen noterade vi var fotboll. DLU tog initiativ till köpa in och montera två fotbollsmål och även köpa in ett antal bollar för att förbättra möjligheterna. Bengtsfors kommun stöttade inköpet ekonomiskt. Under sommaren 2018 spelades i stort sett dagligen fotboll på planen. Även senaste sommaren spelades fotboll där, om än inte i samma utsträckning, till en del beroende på att det är en omsättning av boende i husen.

bottom of page