top of page
steneby_7C8A8268 (2).jpg

Dals  Långeds utvecklingsråd

 

är en ideell förening, som bildades 2000, där företag, föreningar, organisationer och sedan 2010 privatpersoner och familjer kan bli medlemmar. Dals Långeds Utvecklingsråds målsättning är att verka för utveckling av Dals Långed, ta vara på goda idéer och göra orten mer attraktiv både för ortsbor och besökare. Vi är en kontaktyta mot Bengtsfors kommun i frågor av betydelse för Dals Långed. 

 

 

bottom of page