top of page
byafest tom and alex.png

Foto: Annika Karlsson

Dals Långeds BYAFEST
September 2024

Dals Långeds Byafest är ett årligt event där hela orten aktiveras på olika vis. Det är av Dals Långedsbor, för Dals Långedsbor! Under dagen sker det olika arrangemang och aktiviteter - och gemensamt ser vi till att sprida ordet och programmet. Det kan vara vad som helst! Mat, teater, loppis, öppethus, workshop, musik, försäljning och mycket mera. Öppet för ALLA att skicka in sitt bidrag, men kom ihåg - det du planerar för, har du också ansvar om. 

 

I år finns det en arbetsgrupp! Och det är till den du mejlar om du har någon fråga och skickar in din programpunkt. Du når oss på dlbyafest@gmail.com

 

Numera är Dals Långeds utvecklingsråd förälder till Dals Långeds Byafest. Projektgruppen för 2024 består av Barbro, Roger, Funny, Ellinor, Biba, Eva och med stöd från AnnaStina. 

2023 var första året - ett initiativ från Studio Växt som projektledde och skapade tillsammans programmet, men även skapade ett festivalområde mellan Studio Växt och Mustadfors Folket hus. Grafisk formgivning: Elna Aurand. 

 

ARRANGERA!

Vill du, ditt företag, dina grannar, din förening eller ett annat litet gäng hitta på något under Dals Långeds Byafest? KUL! Alla får vara med. Du ansvarar för det ni arrangerar och blir med i programmet över dagens aktiviteter och event.

Allt läggs upp i en google-karta – ett interaktivt och tydligt sätt att se hur hela Dals Långed aktiveras.
Vi behöver denna info för att lägga in din aktivitet i kartan/programmet: 

  1. Namn (titel, kort rubrik som beskriver vad som händer?

  2. Tid

  3. Plats (adress)

  4. Beskrivning (kostar det? Vad händer? begränsningar? Var tydlig!) 

  5. Kontaktuppgifter (telefonnummer, mejl eller annat sätt att nå dig

 

Mejla detta till: dlbyafest@gmail.com


 

Länk till kartan/Link to map

 

byafest.jpg

ENGLISH:

Dals Långed's Byafest is an annual event where the entire town is activated in various ways. It is by Dals Långed’s residence, for Dals Långed’s residence! During the day, there are various arrangements and activities - and together we make sure to spread the word and the program. It could be anything! Food, theater, flea market, open house, workshop, music, sales and much more. Open to EVERYONE to send in their activity, but remember - what you plan for, you are also responsible for.

 

This year there is a working group! And that's who you email to if you have a question and submit your program item. You can reach us at dlbyafest@gmail.com

 

Nowadays, Dals Långed's utvecklingsråd is the parent of Dals Långed's Byafest. The project group for 2024 consists of Barbro, Roger, Funny, Ellinor, Biba, Eva and with support from AnnaStina. 2023 was the first year - an initiative from Studio Växt who project led and created the program together, but also created a festival area between Studio Växt and Mustadfors Folket hus. Graphic design: Elna Aurand.

 

ORGANISING!

Do you, your organisation, your neighbours or another group want to run an activity at Dals Långeds Byafest? FUN! Everyone can be a part of it. Each organiser takes responsibility for the part that they arrange, which becomes a part of the programmed activities throughout the day. Everything will be added to a Google-map, an interactive and clear way to see what is happening throughout Dals Långed.
 

We need the following information to include your event in the map/programme: 

  1. Name (Titel, a short heading that describes what is happening)

  2. Time

  3. Place (Address)

  4. Description (does it cost? What is happening? Limitations? Be clear!)

  5. Contact information (phone, email, or another way to contact you)

 

Send it to dlbyafest@gmail.com

bottom of page