top of page
gasthamn.jpg

Foto: Annika Karlsson

Dals Långeds Gästhamn/Ställplats för husbilar

Platsen ligger enastående vackert vid Katrineholmshöljen rakt nedanför Stenebyskolan. Läget, den

goda skötseln och det personliga bemötandet gör att den är mycket uppskattad av besökarna. 99% är oerhört nöjda och många återvänder år efter år. Nybyggnationerna med bastun, uteköket, paviljongen mm bidrar ytterligare i hög grad till attraktionskraften.

 

Besökarna har tillgång till toalett och dusch, färskvatten, latrin - och gråvattentömning och el för 200 kr/ natt.

 

Bengtsfors kommun har bidragit ekonomiskt till olika investeringar, men under öppetperioden
1/5 – 15/10 sköter drygt 20 Långedsbor om platsen ideellt, en vecka i taget, med att städa toalett/dusch, dra ut sopkärl till vägen, hålla platsen snygg, ta betalt av besökarna och vara informatörer och värdar.

bottom of page