top of page
Search

Ett Allmänt Folkligt Vardags – Under produktion!

Projektet Ett Allmänt Folkligt Vardags har pågått under hösten på Folkets hus Mustadfors. Tillsammans med alla som bor i Långed håller vi på att testa olika aktiviteter runtomkring och i Folkets hus, för att ta reda på hur rummet och verksamheten bäst utvecklas för att passa allas våra önskemål.

Projektet fortsätter under vintern med fler spännande undersökningar och fler tillfälliga byggen. Varm välkomna!! Mera information om detta kommer i nästa nyhetsbrev och på Folkets hus Mustadfors facebooksida – följ gärna sidan!

Om inte fler restriktioner införs så kommer vi under Folkets hus öppet hus 29 januari att berätta om vad vi gjort och lärt hittills i projektet. Då vill vi gärna prata med dej, och höra vad du tycker och tänker. Varmt välkommen!

Har du förslag på vad vi kan testa? Har du idéer du själv skulle vilja testa? Har du tankar om vad som behövs eller önskemål om vad du vill kunna göra där? Hör gärna av dej till: Folketsvardagsrum@gmail.com

Eller till Luka eller Eva-Johanna som driver projektet på uppdrag av Folkets hus & Parker för Mustadfors Folkets hus.


english below ...
A Public Folks Livingroom – in the making!

The project A Public Folks Livingroom has taken place during the autumn at Folkets hus Mustadfors. Together with everyone who lives in Långed, we are testing different activities around and inside of Folkets hus, to find out how the room and activities are best developed to suit our all wishes.

The project will continue during the winter with more exciting investigations and more temporary construction. Warm welcome!! More information about this will be in the next newsletter and on Folkets hus Mustadfors Facebook page - feel free to follow the page!

If no more restrictions are introduced, we will during Folkets hus Open House in January 29th tell about what we have done and learned so far in the project. Then we would like to talk to you, and hear what you think and feel. Warm welcome!

Do you have suggestions on what we can test? Do you have ideas you would like to test yourself? Do you have thoughts about what is needed or wishes about what you want to be able to do there? Feel free to contact: Folketsvardagsrum@gmail.com

Or to Luka or Eva-Johanna as a driver project on behalf of Folkets hus & Parker for Mustadfors Folkets hus.Comments


bottom of page