top of page
Search

Dals Långedsbor - svara på en liten enkät!Här kommer en enkät om vad du känner till om Dals Långeds utvecklingsråds ( som på sociala media går under namnet Långeds Life ) verksamhet och hur du använder dig av den. Du svarar på enkäten anonymt, den är åtta frågor lång och kommer ligga till grund för vidare utveckling av föreningen och i förlängningen Dals Långed.

Enkäten är en del av Mötesplats Steneby projekt Change Creators där de undersöker olika arbetsmodeller för att utveckla kreativa platser på landsbygden, läs mer om projektet här: https://motesplatssteneby.se/projekt/change-creators/留言


bottom of page